Vipassana meditacija

Vipassana meditacija ili meditacija uvida praksa je pomnog promatranja tjelesnih senzacija, emotivnih stanja i misaonih procesa. Jedan od središnjih termina vezanih uz Vipassanu jest – mindfulness (pomnost). Prakticiranje pomnosti otvara put ka zdravim stanjima uma te pruža mogućnost važnih uvida koji se odnose na naše vlastito postojanje, na način na koji živimo naš život, kao i na cjelokupni životni proces.

Pomna i centrirana pažnja – iz trenutka u trenutak – omogućuje nam da sve segmente života iskusimo uz pojačanu senzibilnost i pojačani intenzitet, no ujedno i uz rastuću mirnoću. Izoštravanjem pomnosti i produbljivanjem koncentracije razvijamo plodno tlo za mogućnost važnih uvida značajnih za oslobađanje od patnje te za unutarnje sretno bivanje.